Rebound

Rebound

Wij onderscheiden ons bij het geven van begeleiding met ons krachtige rebound-programma. We zetten ons in voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die niet in staat zijn te kunnen functioneren in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld op school, werk, bij dagbesteding en/of in een thuissituatie. Ook als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of andere incidenten kunnen we het rebound-programma inzetten. De duur van het programma is afhankelijk van de situatie.

 

Bij rebound gaat het vaak om uitzichtloze situaties

waarin de kwetsbaarheid van het kind, de jongere,

volwassene of oudere erg groot is.

 

Programma

We creëren een programma waarin we het kind, de jongere, volwassene of oudere centraal stellen. Dit doen we door eerst de situatie te observeren en vervolgens te analyseren. Nadien bespreken we de analyse en ontwerpen een plan. Hierin gaan we in eerste instantie uit van herstel op locatie. Indien dit niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een passende locatie. We bieden begeleiding in de overgang naar de andere locatie. En ook daar kunnen we begeleiding geven.

 

Persoonlijk

We maken ons sterk voor persoonlijke ontwikkeling en dit doen we door te werken aan persoonlijke effecitiviteit. Dit houdt in dat we een kind, jongere, volwassene of oudere tijdens ons programma inzicht geven in het eigen functioneren. Ook komt het ontwikkelen van vaardigheden aan bod. Gedragsbeïnvloeding en onderwijs spelen hierbij een grote rol.

Goed om te weten: voor de betrokkene bieden we tijdens het rebound-programma diverse trainingsmomenten aan om te leren ‘hoe om te gaan de desbetreffende situatie’

Fotografie: Thinkstock / MCP