Over PHG

Over PHG

Missie

Pedagogische Hulpverlening Gelderland biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische, verstandelijke, lichamelijke beperking en/of verslaving. We richten ons op persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Daarnaast anticiperen we op risicofactoren zodat we ook preventief werken.

 

Visie

We werken vanuit de intrinsieke (innerlijke) motivatie van de cliënt. We zijn ervan overtuigd dat door middel van motivatie gedragsverandering kan plaatsvinden. We maken voor de cliënt de huidige en de gewenste situatie inzichtelijk. Daarnaast vergroten wij de afstand tussen deze twee situaties zodat er motivatie ontstaat en argumenten vanuit de cliënt zelf komen.

 

We stellen ons empathisch op en aanvaarden, luisteren en

volgen de perspectieven van de cliënt zonder te oordelen.

 

We werken procesmatig met de cliënt aan het 5-stappenplan en bewaken het proces hiervan door de voortgang te meten. We professionaliseren ons door samen te werken met andere bedrijven, zelfstandigen, ervaringsdeskundigen. En we zorgen dat we op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen de GGZ.

 

Werkwijze

We werken met het 5-stappenplan waardoor we gestructureerd werken en we voor iedere cliënt een persoonlijk plan op maat kunnen maken. Naast het 5-stappenplan gebruiken we diverse andere methoden en technieken in de uitvoering van de begeleiding.

Goed om te weten: Pedagogische Hulpverlening Gelderland heeft de mogelijkheid om tijdens het geven van begeleiding, technieken van de Applied Behavior Analysis (toegepaste gedragsanalyse) toe te passen. Dit is een discipline die specifiek gericht is op kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en/of spraak- en taalproblemen.

Fotografie: Thinkstock / MCP