4-12 jaar

Leeftijd 4-12 jaar

Individuele begeleiding


Voor het geven van individuele begeleiding houden we een intake gesprek. Dit gesprek zal bij het kind thuis gehouden worden. We lichten inhoudelijk het 5-stappenplan toe, bespreken situaties en beantwoorden vragen.

 


Onze individuele begeleiding kan gericht zijn op

  • Persoonlijk functioneren. Onder andere inzichtelijk maken hoe het kind zich ontwikkelt.
  • Sociaal functioneren. Onder andere leren om iets te vragen.
  • Leer-, spraak-, taalproblemen. Onder andere woorden leren uitspreken of herkennen.
  • Re-integratie. Wij bieden begeleiding in het terug kunnen keren naar bijvoorbeeld school.
  • Psychiatrische stoornis en/of verslavingsprobleem. Onder andere het optimaliseren van het functioneren tijdens of na het hebben van een psychiatrische stoornis en/of verslavingsprobleem.
  • Vrijetijdsbesteding. Onder andere ontdekken welke vrijetijdsbesteding bij een kind past. We bieden ook diverse vormen van vrijetijdsbesteding.

 

Gezinsbegeleiding

Bij het geven van gezinsbegeleiding stellen we gezamenlijk een plan op om de situatie te verbeteren. De begeleiding zal gericht zijn op communicatie en interactie met elkaar. Dit geldt ook voor slechthorende en/of slechtziende kinderen. Communicatie heeft altijd invloed op een situatie. We geven naast begeleiding theoretische informatie en praktische tips die aansluiten bij de situatie van het kind en het gezin.

 

Naast individuele begeleiding en gezinsbegeleiding geven

wij psycho-educatie en sociale vaardigheidstraining.

 

Psycho-educatie

Doel voor het kind: verwerven van kennis over zichzelf, vaardigheden in de omgang, (meer) zelfvertrouwen ontwikkelen door de psychologische verwerking.

Doel voor de betrokkene: leren omgaan met en kennis en vaardigheden verkrijgen over de mogelijkheden en de beperkingen. Het uitvoeren van educatieve/opvoedkundige interventies.

 

Sociale vaardigheidstraining

Doel: het ontwikkelen van vaardigheden, zoals leren voor zichzelf op te komen of leren samen te spelen.

 

Goed om te weten: wij bieden voorlichting, bijvoorbeeld over preventie. We hebben de mogelijkheid om creatieve en/of sportieve middelen in te zetten bij het geven van de begeleiding. Uiteraard bieden wij ook nazorg.

Tarieven

Wat u betaalt, is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan de indicatie, het zorgzwaartepakket, de keuze en duur van begeleiding, trainingen en of er wel of geen sprake is van een persoonsgebonden budget.

Fotografie: Thinkstock / MCP