13-20 jaar

Leeftijd 13-20 jaar

Individuele begeleiding


Voor het geven van individuele begeleiding houden we een intake gesprek. Dit gesprek zal bij de jongere thuis gehouden worden. We lichten inhoudelijk het 5-stappenplan toe, bespreken situaties en beantwoorden vragen.

 


Onze individuele begeleiding kan gericht zijn op

  • Persoonlijk functioneren. Onder andere inventarisatie maken van de mogelijkheden en de beperkingen van de jongere.
  • Sociaal functioneren. Onder andere het opbouwen van een sociaal netwerk.
  • Leer-, spraak-, taalproblemen. Onder andere woorden leren uitspreken of herkennen.
  • Re-integratie. Wij bieden begeleiding in het terug kunnen keren naar bijvoorbeeld school/woning/werk.
  • Zingeving. Onder andere leren om doelmatig met iets bezig te zijn.
  • Psychiatrische stoornis en/of verslavingsprobleem. Onder andere het optimaliseren van het functioneren tijdens of na het hebben van een psychiatrische stoornis en/of verslavingsprobleem.
  • Sociaal isolement. Onder andere leren omgaan met en doorbreken van een sociaal insolement.
  • Vrijetijdsbesteding. Onder andere samen met de jongere ontdekken welke vrijetijdsbesteding bij hem of haar past. Wij bieden ook diverse vormen van vrijetijdsbesteding.

 

Gezinsbegeleiding

Bij het geven van gezinsbegeleiding stellen we gezamenlijk een plan op om de situatie te verbeteren. De begeleiding is gericht op communicatie en interactie met elkaar. Dit geldt ook voor slechthorende en/of slechtziende jongeren. Communicatie heeft altijd invloed op een situatie. We geven naast begeleiding theoretische informatie en praktische tips die aansluiten bij de situatie van de jongere en het gezin.

 

Naast individuele begeleiding en gezinsbegeleiding geven wij

psycho- educatie, sociale vaardigheidstraining en/of kamertraining.

 

Psycho-educatie

Doel voor de jongere: verwerven van kennis over zichzelf, vaardigheden in de omgang, (meer) zelfvertrouwen ontwikkelen door de psychologische verwerking.

Doel voor de betrokkene: leren omgaan met en kennis en vaardigheden verkrijgen over de mogelijkheden en de beperkingen. Het uitvoeren van educatieve/opvoedkundige interventies.

 

Sociale vaardigheidstraining

Doel: het ontwikkelen van vaardigheden, zoals leren voor zichzelf op te komen.

 

Kamertraining

We bieden kamertraining aan waarin we jongeren leren om zelfstandig te kunnen wonen met alle mogelijkheden die ze hebben. In het programma komen diverse onderwerpen voor zoals persoonlijke hygiëne, financiën en huishoudelijke taken.

 

 

Goed om te weten: wij bieden voorlichting, bijvoorbeeld over preventie. We hebben de mogelijkheid om creatieve en/of sportieve middelen in te zetten bij het geven van de begeleiding. Uiteraard bieden wij ook nazorg.

Tarieven

Wat u betaalt, is sterk afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan de indicatie, het zorgzwaartepakket, de keuze en duur van begeleiding, trainingen en of er wel of geen sprake is van een persoonsgebonden budget.

Fotografie: Thinkstock / MCP