Home

Pedagogische Hulpverlening Gelderland

Pedagogische Hulpverlening Gelderland biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische, verstandelijke, lichamelijke beperking en/of verslaving. We vinden dat iedere levensfase een andere manier van begeleiding verdient. We hebben dan ook voor kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen een ruim hulp-aanbod.

 

We zijn ervan overtuigd dat door middel van

motivatie gedragsverandering kan plaatsvinden.

 

Methoden en technieken

Bij iedere vorm van begeleiding werken we met ons eigen samengestelde 5-stappenplan.Naast het 5-stappenplan gebruiken we diverse andere methoden en technieken in de uitvoering van het hulpverleningstraject.

5-stappenplan

  1. Motivatie Waar ligt de motivatie van de cliënt?
  2. Plan We werken voor de cliënt een individueel plan uit en reflecteren hieraan doorlopend tijdens de begeleiding.
  3. Uitvoering We meten het proces, zien de risicofactoren, werken preventief en passen psycho-educatie toe.
  4. Evalueren Bespreken van inzichten en signalen.
  5. Preventie Het voor de cliënt inzichtelijk maken van risicofactoren d.m.v. voorlichting. We geven advies in samenspraak met andere professionals.

Fotografie: Thinkstock / MCP